INFORMACJA

Informujemy, iż od 01.01.2024 wdrażana zostaje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Do jednorazowych kubków z plastiku doliczana będzie opłata w wysokości 25 gr, w przypadku pojemników na żywność- 25 gr.

 

 

Galeria Wypieków Lubaszka

#OBSERWUJ NAS